24. 11. 2021

Sv. Ondřej Dung Lac a 116 druhů

Památka zahrnuje Vietnamce, španělské misionáře z řádu sv. Dominika, kteří působili ve Vietnamu a francouzské misionáře z Paříže. Osm biskupů, padesát kněží a 59 laiků kanonizovaných v roce 1988 papežem Janem Pavlem II.
Sv. Ondřej Dung Lac se narodil jako dítě chudých pohanských rodičů. Byl dán do péče jednoho katechety a v roce 1823 se stal knězem. Byl pronásledován a byl sťat v roce 1839 v Hanoi.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.