26. 12. 2021

Obnovení manželských slibů

Hned po slavnosti Božího hodu vánočního (v sobotu 25. prosince) následuje neděle, která je zároveň nejen svátkem svatého Štěpána, ale i Svaté rodiny, tedy připomínkou toho, že Ježíš byl i jako Boží Syn skutečným člověkem, jenž vyrůstal v rodinném prostředí, kde se učil různým lidským dovednostem. Právě od něho mohou dostat posilu všechny páry, které si kdy slíbily lásku, úctu a věrnost – obnovení těchto slibů proběhne při každé nedělní mši svaté, mohou přijít jak ty páry, které prožívají medové týdny a jejichž vztah stále kvete, tak ty, které procházejí krizí či jakoukoli bolestí.
Mše svatá v 9:00 hod a v 10:30 hod

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.