12. 1. 2022

Biblický večer

129. PRÁCE NA SVATYNI
Exodus 36,1–38

Hned v úvodu je zdůrazněna štědrost dárců a ochota k dobrovolnictví při pracích pro svatyni. I když později budou pomocníci ze svatyně žít, nikdy nesmí vymizet nadšení pro tuto službu: a to jak u samotných službukonajících, tak u těch, kteří je budou podporovat, a to i hmotně. Zmínka o neutichající ochotě přinášet dary, aby mohla být svatyně co nejdříve postavena, má vyvážit onu rychlost, s níž se Izraelité zříkali svých ozdob a náušnic, když se zhotovoval býček, sloužící jako obraz Boha, který je vyvedl z otroctví. Nakonec správnost a preciznost při plnění toho, co poznáme, že chce Hospodin, je požadována i dnes.

Biblické hodiny probíhají dvojím způsobem: pro farníky je připravený biblický večer na faře každou středu v 18:30, pro ostatní je nahraná biblická hodina na speciálním youtube kanálu BIBLICKÁ HODINA V BUBENČI.

Copyright © 2018 - 2023 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.