19. 1. 2022

Biblický večer

130. INTERIÉR SVATYNĚ
Exodus 37,1–29

Když si později budeme číst knihu Deuteronomium, zjistíme, že v pozdějším podání je práce na arše smlouvy připsána Mojžíšovi, zatímco zde je hlavním tvůrcem Besaleel. Není to rozpor – tento orientální způsob přemýšlení nám ještě více vynikne, když se vrátíme o několik kapitol dozadu, kde se zdůrazňuje, že jediným autorem, který nejen ví, jak má být archa zhotovena, ale který i zhotoví její přesný model, předaný právě Mojžíšovi, je sám Bůh. Jakákoli zručnost, s níž se dílo zrealizuje, není zásluhou člověka, ale darem, jejž má člověk pouze rozvíjet a zdokonalovat. A zároveň si být vědom toho, že naše úspěchy jsou velmi často pouze výsledkem toho, že nám někdo práci svěřil.

Biblické hodiny probíhají dvojím způsobem: pro farníky je připravený biblický večer na faře každou středu v 18:30, pro ostatní je nahraná biblická hodina na speciálním youtube kanálu BIBLICKÁ HODINA V BUBENČI.

Copyright © 2018 - 2023 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.