26. 1. 2022

Biblický večer

131. ZAŘÍZENÍ PRO SVATYNI
Exodus 38,1–31

Konečně kapitola, kde se dozvídáme i něco nového, co v předchozích kapitolách nebylo. Je zde zmínka o ženách, sloužících u vchodu do svatyně. O jakou službu vlastně šlo? Dalším překvapením budou jejich zrcadla – dokážeme rekonstruovat, jak tato dodnes oblíbená součást dámských kabelek i domácností tenkrát vypadala? Překvapením pak může být vyúčtování a inventura, zmíněná na konci kapitoly: nejde pouze o to, kolik zlata, stříbra a mědi bylo použito při zhotovování jak samotné svatyně, tak jejího vnitřního zařízení, ale i o to, že je přesně a jménem určen muž, který je tímto vyúčtováním pověřen. Vše navozuje dojem, že se věci Boží zkrátka nesmí odfláknout.

Biblické hodiny probíhají dvojím způsobem: pro farníky je připravený biblický večer na faře každou středu v 18:30, pro ostatní je nahraná biblická hodina na speciálním youtube kanálu BIBLICKÁ HODINA V BUBENČI.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.