6. 1. 2022

Žehnání vody, křídy a kadidla

To, co platí o zasvěceném času a prostoru, v přeneseném smyslu slova platí i o předmětech, které jsou požehnané. Mají sloužit k tomu, aby nás více připoutaly k věčnosti, pomohly nám více myslet na svou duši, a i ty obyčejné pozemské věci či události proměnit v prostředky, které nás více přimknou k našemu Stvořiteli. Voda, kterou pijeme a kterou se umýváme, se požehnáním stává vodou, symbolizující očištění od všeho zlého. Křída, kterou píšeme ve školách na tabuli, se požehnáním stává pomůckou k označení křížkem našich příbytků. A kadidlo, které se na Blízkém východě používá k provonění prostorů, je po požehnání symbolem modlitby, pravidelně se vznášející z našich bytů, domovů či pracovišť.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.