28. 1. 2022

Mše svaté na váš úmysl

Po dobu zvýšené opatrnosti svůj zájem o konání mše svaté na váš úmysl (za živé či zemřelé) prosím dejte najevo nikoli v sakristii, ale při východu z kostela, formou sms anebo emailu anebo vložením lístku s úmyslem a svým kontaktem do krabice farníků v zadní části kostela.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.