3. 2. 2022

Svatoblažejské požehnání

Ve čtvrtek je svatého Blažeje a při ranní mši bude již tradiční individuální požehnání všech, kteří o to požehnání budou stát.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.