2. 3. 2022

Popeleční středa a začátek postní doby

Mše svatá v 17:30 hod.
Ježíšova smrt není pouhou smrtí někoho blízkého a Velký pátek není pouze připomínkou této smrti, jako když si v rodinném albu či na hřbitově připomínáme některého zesnulého. Ježíšova smrt je vykupitelským činem, jenž se týká každého člověka. Dobrovolným a vědomým hříchem se nejen první lidé v ráji, ale kdokoli z nás i dnes staví proti Bohu, a důsledkem tohoto neposlechnutí je ztráta ráje, tedy věčné blaženosti. Navždycky. Není v moci člověka zvrátit a změnit tento odklon od Božích přikázání. Ze stavu hříchu, tedy z odloučení od Boha nás může vysvobodit pouze Bůh. Jako výkupné dává sám sebe v Ježíši Kristu. A co na to my lidé? Padesát dnů postní doby by mělo být obdobím pokání: uvědomováním si své hříšnosti, konáním kajících skutků a častější modlitbou. Vše začínáme právě na Popeleční středu, která se tak nazývá proto, že si lidé při bohoslužbě nechávají sypat na hlavu popel.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.