Aktuality


dnes

I v době prázdnin otevřený kostel v pátek

V pátek již od 15:00 hod bude otevřen kostl pro soukromou modlitbu, adoraci, zastavení po uplynulém týdnu. Od 17:30 mše svatá.Sledujte nás na
našem facebooku


9. 3. 2022

Biblický večer

138. ŽIDOVSKÝ SVATOSTÁNEK

Poté, co jsme dokončili knihu Exodus, máme aspoň určitou představu o tom, jak vypadaly Desky Desatera, ale i svatostánek, který Židé stěhovali z místa na místo během putování pouští. Než se pustíme do nové knihy, nejenže si zopakujeme základní informace o něm, ale pokusíme se z dochovaných informací zrekonstruovat i první kamenný svatostánek, který chtěl původně postavit už král David, ale nakonec se to povedlo až jeho synovi Šalomounovi. Dozvíme se, zda v něm byly zachovány všechny předpisy, které jsme tak dlouho v Bibli četli, ale také to, jak dlouho vlastně tento chrám vydržel a kdo ho zbořil. K závěru si doplníme znalosti o tzv. Druhém židovském chrámě a o tom, co si pravověrný Žid představuje o příchodu Mesiáše a kdo postaví na Chrámové hoře nový židovský svatostánek.

Copyright © 2018 - 2022 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.