4. 5. 2022

Biblický večer na faře

Ve středu pokračujeme výkladem Bible – biblické hodiny se konají na faře po skončení večerní mše svaté (zač. v 17:30 hod).

144. DALŠÍ ZÁKONY O OBĚTECH
Leviticus, kap. 7

Zatímco v předchozích kapitolách jsme se mohli dozvědět nejen o předpisech, které má zachovávat obětující i kněz, když přináší oběti zápalné či potravinové, ale i o jejich smyslu a obsahu, tentokrát se na stejné oběti podíváme z pohledu kněze, jenž má oběti od ostatních lidí přebírat a předkládat je Bohu. Vzhledem ke starobylosti biblického textu je zvláště pozoruhodnou informací, že v případě způsobené škody nestačí udělat něco pro smíření s Hospodinem, ale je zapotřebí ještě myslet i na odškodnění. Nám, žijícím v době, kdy skutečnost náhrady je zakotvena i v občansko-právních a trestních předpisech, to sice přijde jako samozřejmost, nicméně uprostřed pohanského a orientálního chápání chodu světa starověku jde o zcela výjimečný právní prvek. Aby při přinášení obětí nedocházelo k bezpráví, Písmo také řeší, jaký podíl si mohli z přinášených obětí ponechat kněží, kteří neměli žádný jiný příjem a zisk.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.