13. 5. 2022

Májové pobožnosti

Májové pobožnosti / 13., 20., 27. 5. 2022
Měsíc květen je již tradičně zasvěcen Panně Marii. Tato forma úcty vyplynula ze soukromých bohoslužeb, které se konaly v domácnostech: lidé si doma po večerech zpívali mariánské písně, modlili se k Ježíšově matce a vytvářeli si tak pobožnosti, kterým dnes říkáme lidová zbožnost. V průběhu 18. století se v italské diecézi Janov začaly tyto pobožnosti praktikovat i v místní katedrále a oficiální svolení pro květen dostaly v roce 1784, kdy se po celý měsíc květen, každý večer, zpívaly a recitovaly mariánské modlitby v kamiliánském klášteře ve Ferraře. Z Itálie se pak tento zvyk dostal rychle do Francie, Belgie a Rakouska a po vyhlášení katolického dogmatu o Neposkvrněném početí Panny Marie roku 1854 se šířil po celém světě. Panna Maria jako Ježíšova i naše Matka byla uctívána v měsíci, který se v češtině nazývá měsícem květů, z nichž začínají kvést i zahradní růže. Zvláštní důraz kladl na mariánské májové pobožnosti papež Benedikt XV. po vypuknutí první světové války, kdy žádal věřící, aby se modlili za mír právě touto formou pobožnosti.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.