5. 6. 2022

Příprava k biřmování 15 hod

V neděli dopoledne mše svaté v 9:00 a 10:30 hod. A od 15:00 začíná pravidelné setkání s příprava k biřmování.

Copyright © 2018 - 2023 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.