11. 9. 2022

Farní táborák od 15:00 hod

V neděli odpoledne od 15 hodin se společně sejdeme na kostelní zahradě u táboráku – překonejte prosím obavy, ostych či stud a přijďme se blíže seznámit u opékání buřtů, dobrého únětického piva, příjemné muziky, a především v atmosféře, kterou by křesťané měli v dnešní době umět vytvořit.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.