3. 10. 2022

Modlitba za svět - Černá hora - mše svatá a úvodní večer

V pondělí 3. října pokračuje farní projekt Modlitba za svět. V 17:30 zahájíme mší svatou za obyvatele státu Černá Hora. Po mši následuje večer informací a krátkých videí o tomto území. Úmysly na každý den jsou vzadu za lavicemi.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.