5. 10. 2022

Biblický večer

Biblické hodiny se konají každou středu na faře po skončení večerní mše svaté (zač. v 17:30 hod).

152. Výtoky z pohlavních orgánů
Leviticus, kap. 15

Pohlavní oblast je u každého jednotlivce, ale i ukaždého národa důležitou složkou života, protože se v ní a skrze ni odehrává předávání života, tedy to, co v pravém smyslu slova náleží pouze Bohu jako Stvořiteli. Je to však právě tato oblast, která od pradávma sváděla k tomu, aby si buď přímo z ní udělali lidé jakéhosi bůžka, kterému se budou klanět a jímž se nachají doslova ovládat, anebo se prostřednictvím nevázané sexuality snažili k bohům dostat blíže. Protože před Bohem nejen není nic ukrytého, ale naopak vše, co člověku dává, má smysl, i v sexuální oblasti muže a ženy má vyvolený židovský lid nalézt Boží řád. Proto ve chvílích, kdy se buď dotýká samotného předávání života, anebo když se u genitálií objevily chorobné příznaky, měl člověk zaujmout pozici pokory a uznání, že není pánem, jenž o životě rozhoduje.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.