1. 11. 2022

Slavnost Všech svatých

V úterý církev slaví přikázaný svátek Všech svatých, v tento den máme čas dle svých možností zasvětit Bohu, minimálně účastí na mši svaté, ideálně ve farnosti, kterou tvoříme.
Mše svatá v 17:30, následuje v 18:15 modlitba za zemřelé

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.