7. 11. 2022

Modleme se za Česko! Přijďte všichni v pondělí večer

V rámci projektu Modlitba za bezpečný svět se od pondělí 7. listopadu budeme modlit za naši vlast, za Česko: prosím o hojnou účast, abychom už nyní udělali něco pro další generace, které mají udržet lidstvo, planetu i víru v Boha v bezpečí.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.