9. 11. 2022

Biblický večer

155. NEDOVOLENÉ SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ
Leviticus, kap. 18
Sexuální oblast patří k normálnímu a zdravému člověku jako všechny ostatní složky lidského života. Protože však Bůh je autorem i této oblasti, má právo člověku mluvit do toho, jak se má v ní chovat, co je správné a naopak, co je nedovolené. Protože mnoho okolních národů provozovalo sexuální styky pouze pro tělesné potěšení, anebo dokonce při svých kultických obřadech, vyvolený lid se od ostatních národů liší i tím, že se snaží i tento pud dostat pod kontrolu a užívat ho tak, aby byl projevem partnerské lásky, připravené k předávání života. Kromě morálního rozměru, který v sobě nese například zákaz cizoložství, krvesmilstva či praktikování zoofilie, nelze v těchto předpisech nevidět poměrně rozvinutou starost o hygienické a genetické zdraví Izraelitů.

Biblické večery se konají každou středu na faře po skončení mše svaté (zač. v 17:30)

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.