20. 11. 2022

Slavnost Ježíše Krista Krále

Jde o poměrně nedávno zavedený svátek: když se v Evropě začala rozpadat dosavadní geopolitická stabilita a vznikaly stále nové a nové státy, církev v nich už ztrácela svůj vliv a postavení a na mnoha místech se to neobešlo bez střetů: civilní moc měla tendence vymezovat působení církevních struktur a určovat jim, co v nově vzniklém státě mohou, a co nikoli. Zasahování do pravomocí věřících a ve sjednocené Itálii usilovala i o kontrolu nad papežským státem. V těchto poměrech a ideologických podmínkách prohlašuje v roce 1925 papež Pius XI. slavnostní bulou Quas primas, že jediným vládcem vesmíru a lidstva je Ježíš Kristus, a nařídil tuto skutečnost připomínat a slavit v celé církvi poslední říjnovou neděli v roce. Během druhého vatikánského koncilu se tomuto svátku dalo logičtější místo na konci liturgického roku, tedy poslední neděli před začátkem adventu. Zajímavosti letošního roku je, že se slavnost Krista Krále slaví v nejdřívějším možném termínu, 20. listopadu.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.