28. 11. 2022

Do 15.12. se hlaste na přípravu k biřmování!

Od této chvíle až do 15. prosince je možnost hlásit se na přípravu k biřmování (pokřtění od 17 let výše, kteří už byli u prv-ní zpovědi a svatého přijímání), a rovněž vložit seznam svých zemřelých na modlitbu v roce 2023 (jméno a datum úmrtí)

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.