1. 1. 2023

První den roku 2023 - slavnost Panny Marie

V neděli 1. 1. je slavnost Panny Marie, Matky Boží, nezapomeňme si na Boha a Jeho matku udělat čas a přijít na společné slavení mše svaté!
Jako vždy v neděli mše svaté v 9:00 a 10:30.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.