3. 1. 2023

Příprava k manželství - začínáme

Na svatbu se mnozí připravují několik měsíců a mají o ní své vlastní představy, často tolik odlišné od představy rodičů těch, kterých se svatba týká. Na manželství se však mají připravit páry nikoli podle svých vlastních představ, ale v souladu s tím, jak manželství chápe Bůh a jak nám ho ve svém Slově představuje již celá tisíciletí. V Bubenči se přípravy na manželství konají v třídílných cyklech, přičemž zájemci mohou být nejen ti, kteří už jsou pro něj pevně rozhodnuti, nebo dokonce ti, kteří už mají téměř všechno připravené k svatbě, ale i ti, kteří s někým vážně chodí a uvažují anebo se aspoň ptají, zda tento stav chtějí změnit na stav trvalý. První ze svatogothardských cyklů v roce 2023 začíná v lednu a končí v březnu, jedná se o jeden večer měsíčně, každý na jiné téma. Další cyklus začínáme opět v dubnu.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.