19. 1. 2023

Zasedání ekonomické rady farnosti

Čtvrtek 2. týdne v mezidobí. Mše svatá v 6:30 hod. Večer v 18:00 se sejdou členové Ekonomické rady farnosti.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.