29. 1. 2023

Požehnání ikon a svící prvokomunikantů

Od čtvrtku do neděle probíhá na faře ikonopisecký kurz pod vedením mistra Martina Damiána, v neděli pak proběhne žehnání ikon, které naši farníci během těchto dnů vytvoří.
Při stejné mši svaté v 10:30 pak budou požehnány svíčky dětem, které by měly letos (11. června 2023) v našem kostele poprvé přistoupit ke svatému přijímání.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.