2. 2. 2023

Žehnání svící na Hromnice - čtvrtek 6:30 hod

Ve čtvrtek je svátek Uvedení Páně do chrámu, jenž měnil v historii svůj název (nikoli obsah) a podle starého jména Hromnice je nazváno i žehnání svíček, zvaných hromničky. Přinesené svíce budou požehnány ve čtvrtek při ranní mši svaté v 6:30.

Svíčky, resp. jejich plamen, hrály v různých náboženstvích vždy velký význam. Světlo kromě toho, že ukazovalo cestu a zahánělo tmu, rovněž vyzařovalo teplo a pomáhalo s úpravou pokrmů. Náboženství jako proces člověka k bohům, božstvům či jedinému skutečnému Bohu vidí právě v cíli tohoto procesu ono Světlo, které ozařuje, hřeje, udává směr a pomáhá s přežitím. Proto ve svatyních hořely olejové lampy a před nimi nejednou zapálené hranice. Svíce i dnes představuje v příbytcích nejen dekoraci, ale často i psychologickou pomůcku: pomáhá ke ztišení, zklidnění, meditaci. Vytváří důvěrnou atmosféru a sbližuje. Tradičně se na Hromnice, tedy o svátku Uvedení Pána Ježíše do chrámu, v kostelích žehnají právě svíčky. Stařičký Simeon o tom dítěti jménem Ježíš předpovídal, že bude Světlem, které osvítí všechny národy. Proto si můžeme toto čtvrteční ráno přinést do kostela svíčky, aby byly požehnané společnou modlitbou a knězem, jenž každému, kdo si je bude doma či na pracovišti zapalovat, vyprosí Ježíšovu pomoc a směr, který potřebujeme nejednou ukázat možná právě tehdy, když se ocitáme v životních tmách.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.