19. 2. 2023

Tuto neděli: Sbírka Haléř sv. Petra

Během mše svaté proběhne sbírka zvaná Haléř svatého Petra, celou částku přeposíláme na účet, z něhož papež František pomáhá ve světě bídným jménem nás všech katolíků.

Tato nejstarší finanční sbírka, která vyjadřuje solidaritu křesťanů celého světa, sahá k 8. století do Anglie. V té době byla tato ostrovní země teprve christianizovaná a učení Ježíše Krista bylo předkládáno především jako životní styl, v němž nesmí nikdo myslet pouze na sebe, ale vlastním přičiněním má usilovat o zlepšení životních podmínek ostatních lidí.
Na rozdíl od kontinentální Evropy, kde se křesťanství šířilo spíše institucionálním způsobem a obyvatelstvo jednotlivých národů přijímalo obvykle víru v Ježíše hromadně poté, co se nechali pokřtít jejich králové či knížata, v Anglii a Irsku se nová víra projevovala spíše spirituálním prohlubováním životů jednotlivců i osad, které pak pochopitelně proniklo i do smýšlení a skutků. Křesťané začali posílat příspěvky římskému biskupovi jako hlavě všech katolíků, aby je přerozdělil tam, kde to ve světě bude nejvíce zapotřebí. A tento zvyk trvá dodnes, nejen v Anglii.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.