22. 2. 2023

Popeleční středa - mše sv. s udílením popelce 17:30

Postní doba začíná jako obvykle Popeleční středou, která letos padne na 22. února!
Večerní mše svatá s udílením popelce je jako obvykle v 17:30.
(2. 4. Květná neděle/ 7. 4. Velký pátek/ 8. 4. Bílá sobota/ 9. 4. slavnost Zmrtvýchvstání Páně/ 10. 4. velikonoční pondělí)

Postní doba je ohraničená Popeleční středou na jejím začátku a Velkým pátkem na jejím konci. Zatímco dlouhá staletí se věřící sedm týdnů měli přísně postit nejen od masa a jiných potravin, ale i od veškeré hudby a zábavy, poslední půlstoletí církev zmírnila tato odříkání a žádá nás všechny, abychom lásku a vděčnost Bohu za to, že jsme vykoupeni od věčného zatracení a že toto vykoupení stálo Božího Syna nesměrné utrpení a celý fyzický život, projevili přísným půstem aspoň tyto dva krajní dny a vlastním dobrovolným půstem během ostatních čtyřiceti. Popeleční středa správným prožíváním tedy svým způsobem bolí – hlad a odříkání má připomenout mnohem větší bolest a strádání Ježíše Krista. Odříkání od masa má být úplnou samozřejmostí, kromě toho však každý, kdo může (tedy i senioři a děti), lidé v rozmezí 18–60 let však bezpodmínečně, tento den nejen nejedí maso, ale omezí jídlo na možné minimum. Což v praxi znamená, že se nejí víc než jednou denně. Odhodlání pracovat na sobě a svých poznaných slabinách pak dáváme najevo rovněž přijetím popele na svá čela během společné bohoslužby.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.