25. 3. 2023

Farní pěší pouť/ Kající pouť

V sobotu se koná pěší pouť do Staré Boleslavi, vyrážíme v 8 hodin ze stanice metra Letňany, mše svatá je plánovaná ve 13 hodin.

Pouze malou ochutnávkou pravé poutě bude pěší pouť do Staré Boleslavi v sobotu na slavnost Zvěstování Páně. Sejdeme se na stanici metra Letňany.

Když člověk spáchá hřích, nestačí, že se z něho vyzpovídá. Jako projev díků za odpuštění (které by vůbec nemuselo nastat) má ze své vlastní vůle přidat nějaký větší skutek lásky či úkon nějaké oběti, která ho stojí čas, peníze, námahu, a především potlačuje jeho vlastní ego. Celá staletí lidé jako poděkování za odpuštění putovali pěšky na vzdálenější nebo bližší poutní místa. Někdy to trvalo měsíce, jindy několik dnů. Žádný autobus, žádné letadlo, žádné občerstvovací stánky. Odkázáni na dobročinnost ostatních hodiny a dny kráčeli do poutního cíle, kde se modlili.

CHCETE VĚDĚT VÍC?
Farní pěší pouť
aneb (skoro) všechno, co jste chtěli vědět o pěší pouti, ale báli jste se zeptat...

Každoročně se v postní době vydáváme na pěší pouť. Nejde o turistický výlet, ale na duchovní putování, jehož součástí je i pokání v podobě půstu a ticha v určitých úsecích trasy. Cílem je darovat Bohu něco ze svého pohodlí jako projev díků za to, co jsme od něho dostali anebo jako doplnění prosby, na které nám záleží. Nemělo by být výjimkou ani to, že pěší putování přidáme k prosbě za odpuštění svých hříchů. Důvod, proč se v sobotu 25. března 2023 vydáte s námi, nemusíte nikomu sdělovat. Trasu obětavě připravila Klára BENDOVÁ.

Co je to vlastně pouť?

Pouť čili putování je zvláštním druhem cesty. Cílem pouti není primárně dostat se na místo, kde potřebujeme být (jako je tomu např. v případě cesty do práce), ale to, abychom byli putováním proměněni. Pouť je v tomto smyslu cesta obrácení. (K Tomu, k němuž chceme směřovat náš život.) Poutníci v dobách raného křesťanství tak přirozeně mířili na místa spojená s životem a smrtí Ježíše Krista, do Svaté země a později také na místa spojená s velkými křesťanskými světci (např. Řím).

Proč „pěší“ pouť?

Ačkoli máme dnes k dispozici řadu efektivnějších dopravních prostředků než chůzi, cesta pěšky k poutím patří stále. Skutečnost, že (často velmi dlouho a náročnou) cestu nebylo možno nijak urychlit, dávala putujícímu, který upřímně toužil přiblížit se svou poutí Bohu, jedinečný prostor k růstu ve víře v Boží prozřetelnost (dlouho trvající cesta od něj vyžadovala důvěru a odevzdanost do Boží vůle), k prohloubení modlitebního života (putující byl vytržen z každodennosti své práce, která ho často mohla pohlcovat, a měl tak čas i klid na modlitbu) a k přinášení obětí (putování, na něž nemohli být poutníci beze zbytku připraveni a kterou podstupovali často bez jakéhokoli finančního zabezpečení, s sebou vždy neslo řadu obtíží, ostatně jen ujít téměř deset tisíc kilometrů do Svaté země a zpět je pro mnohé z nás nepředstavitelné). Poutníci často konali svou obtížnou pouť jako pokání za hříchy, proto se koná ve svatogothardské farnosti vždy jedna pěší pouť v půstu, většinou explicitně označovaná „kající pěší pouť“.

Jak dlouhá je tradice postních pěších poutí ve farnosti sv. Gotharda?

Nemajíce bohužel pastorační plány minulých století, s jistotou můžeme říci pouze, že od ustanovení otce Miloše místním farářem se postní pěší pouti konají (s jedním výpadkem v roce 2021) každý rok od jara 2017, v roce 2020 byla kající pěší pouť dokonce poslední společnou akcí farnosti před vyhlášením výjimečného stavu a zákazem slavení veřejných bohoslužeb.

Kam se v minulých letech putovalo?

V předešlých letech měli farníci možnost putovat na Svatou Horu, do Římova, Hájku u Prahy, do Skoků a loni do Sv. Jana pod Skalou. Většina poutních tras měla méně než deset kilometrů, nejdelší pouť do Hájku u Prahy byla celkem šestnáctikilometrová.

Kam poputujeme letos?

Letos zamíříme do Staré Boleslavi po staré mariánské poutní cestě Via Sancta vedoucí původně od Poříčské brány (blízko dnešní zastávky Bílá labuť) až ke staroboleslavskému brodu (dnes mostu Generála Lišky). Od 17. století ji lemovalo čtyřiačtyřicet kaplí, do současnosti se jich ale dochovala méně než polovina. Celá poutní cesta má přes dvacet kilometrů, my ovšem vyrazíme v 8 hodin z Letňan (stanice metra), takže si ji zkrátíme zhruba na šestnáct kilometrů. Kdo by se k nám připojit nemohl, může se zúčastnit alespoň společného slavení mše svaté přímo ve Staré Boleslavi, v kostele Nanebevzetí Panny Marie (ve 13:00).

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.