22. 3. 2023

Biblický večer

168. ŘÁD PRO TÁBOŘENÍ A POCHOD
Numeri kap. 2

Ani putování nesmí být chaotické: lid, který Pán Bůh přijal za své vlastnictví a sám se stal jejich vůdcem, má reprezentovat dokonalost a řád, což v hebrejštině vyjadřuje synonymický výraz svatost a čistota. Tábor má proto geometrický tvar: v době vzniku této knihy byla geometrie považována za součást filozofického uvažování, přičemž středem čtverce nebo obdélníku býval vždy kruh. Tím je stan setkávání, viditelné znamení Boží přítomnosti. Aby se lid nepředháněl a nehádal, sám Bůh také stanoví pořadí kmenů při pochodu, přičemž nejpočetnější má jít vepředu jednak proto, aby před nepřítelem ukázal sílu svým počtem, jednak proto, že přežít pochod má zastoupení každého kmene. I během pochodu je uprostřed lidu archa Smlouvy, ze všech stran chráněna dalšími kmeny stejně jako Levité jako vyvolená část Izraele.

Biblické večery se konají každou středu na faře po skončení mše svaté (zač. v 17:30)

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.