2. 4. 2023

Květná neděle - Vojenská mše za bl. Karla Habsburského

V neděli bude v 9:00 hodin mše svatá s ostatky bl. Karla Habsburského. Při této mši NEbude tradiční žehnání ratolestí na začátku bohoslužby, žehnání proběhne na začátku druhé mše v 10:30 hod.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.