4. 4. 2023

Svatý týden - kdy se co děje?

Přehled bohoslužeb během Svatého týdne, včetně posvátného Tridua naleznete na vývěsce, na webových stránkách farnosti a také ve svých emailových schránkách, kam byl poslán v sobotu podvečer.

Na webu hledejte pod záložkou Bohoslužby podnabídku Velikonoční doba.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.