18. 4. 2023

Společná modlitba růžence

Nezapomeňme rovněž na společnou modlitbu, ve farnosti se v úterý v 17 hodin modlí skupinka věřících růženec, další možnost je v pátek v 17 hodin, kdy se zde přede mší svatou modlíme večerní modlitbu nešpor.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.