17. 5. 2023

Biblické setkání

173. DARY VŮDCŮ PRO SVATYNI

Numeri, kap. 7

Zdá se, že tato kapitola byla původně zařazena za kapitolu 40 v knize Exodus, ale z blíže neznámého důvodu ji poslední poexilní redaktor zařadil na toto místo Tóry, patrně proto, aby se zdůraznila jistá forma zasvěcení vůdců židovského lidu, kteří disponovali větším majetkem, z něhož část darovali pro svatyni a její zařízení. Možná se tím chce také vysvětlit původ drahých kovů, vzácného dřeva i speciálních tkanin, které stavitelé použili jak pro stavbu konstrukcí, tak pro výrobu jednotlivých částí, které svatyně obsahovala. Výskyt jmen jednotlivých velitelů, korespondující se jmény, uvedenými v předchozích kapitolách knihy Numeri, logicky řadí toto biblické povídání právě na toto místo. Zatímco my bychom výčet darů udělali tabulkovým způsobem, autor si libuje v opakování výčtů a zveličování velkorysosti laických příslušníků každého kmene, čímž se zároveň zvětšuje téměř fantazijní představa o kráse Hospodinova příbytku.

Biblické večery se konají každou středu na faře po skončení mše svaté (zač. v 17:30)

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.