2. 6. 2023

Výstav Eucharistie a otevřený kostel

V pátek je opět po měsíci možnost půlhodinové adorace před vystavenou Eucharistií, ztišení je možné v čase 17:00-17:25, kostel je však otevřený už od 15 hodin. Po mši svaté v 17:30 hod pokračuje festlival Noc kostelů.

Copyright © 2018 - 2023 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.