5. 6. 2023

Večer pro Bermudy

Celý měsíc se v rámci projektu Modlitba za svět modlíme za Egypt a je rovněž možné podpořit charitní projekt egyptského biskupa v Alexandrii.
V pondělí 5. června začínáme měsíc modliteb za Bermudy. V tento den také po mši svaté v 18:15 proběhne tradiční představení Bermud zahrnující informace geografické, politické, historické a náboženské.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.