7. 6. 2023

Biblický večer

175. ŘÁD PRO PESACH A TRUBKY

Numeri, kap. 9,1–10,10

Znečištění jednotlivých členů izraelské komunity s sebou přinášelo nové otázky: je to důvodem k úplnému vyloučení z komunity, slavící největší svátky, tedy vysvobození jejich národa z otroctví a darování mu svobody? Mojžíš tuto otázku předkládá Hospodinu a on mu odpovídá. Týká se to především slavení Pesachu: co když právě v den, kdy se má slavit, bude někdo z nich znečištěn úmrtím blízkého anebo bude na cestách a půjde mu o život? Velikost Pesachu i závažnost plnění příkazu, daného Hospodinem, aby jej Izraelité slavili bez výjimky každoročně, dosvědčuje Boží odpověď na předložený dotaz: tzv. druhý pesach se bude v těchto případech slavit přesně za měsíc. Slavící společenství se bude svolávat troubením na dvou stříbrných trubkách odlišných od beraního rohu, užívaného při jiných příležitostech.

Biblické večery se konají každou středu na faře po skončení mše svaté (zač. v 17:30)

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.