11. 6. 2023

První svaté přijímání + Příprava k biřmování

Příští neděli bude farnost v 10:30 prožívat slavnost prvního svatého přijímání.
Odpoledne pak v 15 hodin pokračuje příprava k biřmování.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.