AktualitySledujte nás na
našem facebooku


3. 4. 2019

Biblický večer

ZNEUCTĚNÍ DINY

Dina, kterou Lea porodila Jakubovi, jednou šla navštívit místní dívky. Když jí uviděl Šekem, syn knížete té země, vzal si jí násilím, spal s ní, a tak jí zneuctil.

Další z těžko pochopitelných biblických příběhů. Syn místního pohanského krále znásilní Jakubovu dceru Dinu, pak se do ní ale zamiluje a je ochoten cokoli udělat kvůli tomu, aby si ji mohl vzít za ženu. Požadavek Dininých bratří překvapí: požadují obřízku všech mužů ve městě. Odpustí jim Jakub, ale také Bůh, že tento posvátný symbol smlouvy a věrnosti zneužijí pro plánovanou pomstu, aby následně v bolesti ležící muže zbaběle pozabíjeli? Ve dvojici mstitelů vyniká jméno Lévi, z něhož vzejdou zasvěcení služebníci chrámu…
Genesis 34

Copyright © 2018 - 2020 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.