27. 9. 2023

Biblický večer - vzdělávání dospělých ve víře

Biblické večery pokračují každou středu po večerní mši svaté na faře, (zač. v 17:30).

176. PRŮZKUM KANAÁNU

Numeri, kap. 13

Příběh o vyzvědačích, poslaných na území Kanaánu, má na cestě do zaslíbené země rozhodující význam. Izraelité se s Boží pomocí a pod Mojžíšovým vedením dostali až na samotný okraj země, kde kdysi žili jejich předkové a kterou nyní obývají cizí kmeny. Na poušti jim sice chyběla stabilita, museli neustále putovat z místa na místo, ale najednou nyní, těsně před dosažením cíle, musí čelit nové výzvě: uvěří Bohu, že jim nějakým způsobem pomůže obsadit území, které jim evidentně nikdo nevydá dobrovolně a bez boje? Okamžik rozhodování se stává velmi dramatickým: z každého kmene má vůdce vystoupit a vejít do Kanaánu jako první, prozkoumat území a po návratu podat zprávu. Z kolektivního rozhodnutí se najednou přikračuje k rozhodování individuálnímu, kdy dvanáct mužů, o nichž lze předpokládat, že nebyli žádní nováčkové, ale zkušení bojovníci, má Mojžíšovi říct svůj názor. Po čtyřiceti dnech se vrací zpět do tábora a s sebou nesou hrozny, jak jim to Mojžíš přikázal. Už cestou ale ztrácejí odvahu a domluví se na odpovědi, která předznamená další vývoj na několik desítek let.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.