4. 10. 2023

Biblický večer

177. VZPOURA IZRAELE
Numeri, kap. 14

Lid, který opustil starý způsob života v Egyptě, se sice rád vydává na cestu za svobodou, ale má zároveň jasnou představu jak o té svobodě, tak i o cestě k ní. Potřebuje vůdce. Ale i poslušnost vůdci má své hranice, a když Mojžíš věren svému úkolu a poslání neustoupí ani o píď od směru, který mu vytyčí sám Hospodin, začíná mnoha lidem vadit. Zpočátku se sice dav neodváží veřejně vystoupit proti němu, jsou to pouze jednotlivci, a to ti, kteří jsou mu nejblíže, a tím pádem nejvíce znají jeho slabiny a chyby. Bratr a sestra odmítají respektovat výlučné postavení svého bratra, který je navíc nejmladší z nich a na rozdíl od nich má za sebou i temné kapitoly života. Pak přichází skupina nespokojených zvědů, vracejících se z průzkumu Kanaánu (?) . Jejich strach z dobývání území, které je již obsazené, je natolik velký a zásadní, že se bouří, aniž by přemýšleli, co budou dělat před hranicemi nové země, když se již do Egypta vrátit nemohou a zůstat v poušti by pro ně znamenalo jasnou smrt. Jako by to byla poslední kapka trpělivosti, a nyní se bouří celý lid. Nová kapitola knihy Numeri klade čtenáři před oči symbolický model chování lidu, který přestane mít na zřeteli věci Boží, ale půjde mu pouze o vlastní dobro.

Biblické večery pokračují každou středu po večerní mši svaté na faře, (zač. v 17:30).

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.