11. 10. 2023

Přijďte na biblický večer

SDÍLENÍ
Numeri, kap. 12–14

Od zahájení četby Čtvrté knihy Mojžíšovy s názvem Numeri uplynulo již několik měsíců, proto nezaškodí, abychom si připomněli její nejsilnější okamžiky a největší poselství. Dříve než se tedy pustíme do nového oddílu, vzájemným sdílením můžeme jeden druhého nejen povzbudit v další četbě a studiu Písma, ale zároveň si zopakovat to, na co jsme již mohli zapomenout. Každý, kdo ve svém životě přijal myšlenku existence Boha a rozhodl se řídit jeho zásadami, se tím pádem automaticky dostává do společenství těch, kteří jsou na tom podobně. Aby zůstali věrní Božímu hlasu, dokázali ho za jakýchkoli okolností rozeznat a nesešli z Jeho cesty na tu, která se jim bude zdát být pohodlnější a jasnější, bude potřebné respektovat vůdce, které si povolává sám Bůh, a to i přes poznání jejich chyb a vlastních nedokonalostí. Ty se časem mohou stát jakýmsi kamenem úrazu, jejž využívá většinou ten, který se bouří: poukáže na omyly či hříchy vůdce. Jasný důvod, proč už nemůže být součástí určité komunity. Odůvodnění, které však před Bohem neobstojí. A zároveň nebezpečí, že tímto postojem nakazí i další nemalou část lidu, kráčejícího tímto životem k nebi.

Biblické večery pokračují každou středu po večerní mši svaté na faře, (zač. v 17:30).

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.