2.11. 2018

Dušičková mše na bubenečském hřbitově od 16 hodin

Jako v předchozích letech, i letos společně s celou církví (a v ní s naší farností) můžeme pomáhat nejen živým, ale i zemřelým: právě dobrý skutek (návštěva hřbitova) spojený se společnou modlitbou a sjednocením se s papežem jako hlavou církve (modlitba na úmysl Svatého Otce) jsou před Bohem projevem naší jednoty a vzájemné lásky, která pomáhá i těm, kteří již zemřeli. To je zhruba smysl tzv. "odpustků pro zemřelé".

Hned po mši můžou někteří pod vedením Terky Neradové uklidit, vyčistit nebo upravit některý z kněžských hrobů, jejichž seznam bude mít Terka k dispozici. Můžete tedy tentokrát vzít s sebou i kytku nebo svíčku, kterou na onen hrob položíte.

Copyright © 2018 - 2021 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.