21. 6. 2024

Páteční odpoledne u Gotharda a Hledači

Program pátků je u sv. Gotharda tradičně plný duchovních aktivit. V 15:00-17:00 se otevírá kostel, v 17:00 se začínáme modlit nešpory, následuje mše svatá v 18:30 a po té setkání skupiny dospělých hledačů na faře. Přijďte pobejt!

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.