Aktuality


dnes

Biblický večer

STAROVĚKÝ EGYPT V zemi nastal hlad, jiný než ten, který byl v době Abrahámově. Izák proto odešel do Geraru k pelištejskému králi Abime...

dnes

Modlitba za Afghánistán

Historicky bylo mezi Afghánistánem a Československem uzavřeno několik mezinárodních smluv a dohod. Modleme se za to, aby mezi našimi národy ...

23. 1. 2020

Ikonopisecký kurz

Ikona se nemaluje ani nekreslí, ikona se píše. Součástí psaní ikony je ztišení a modlitba, aby výsledné dílo nebylo pouze lidským výtvor...

24. 1. 2020

Ikonopisecký kurz

Ikona se nemaluje ani nekreslí, ikona se píše. Součástí psaní ikony je ztišení a modlitba, aby výsledné dílo nebylo pouze lidským výtvor...

25. 1. 2020

Ikonopisecký kurz

Ikona se nemaluje ani nekreslí, ikona se píše. Součástí psaní ikony je ztišení a modlitba, aby výsledné dílo nebylo pouze lidským výtvor...

26. 1. 2020

Žehnání ikon

Při mši v 9 hodin.

26. 1. 2020

Ikonopisecký kurz

Ikona se nemaluje ani nekreslí, ikona se píše. Součástí psaní ikony je ztišení a modlitba, aby výsledné dílo nebylo pouze lidským výtvor...

26. 1. 2020

Koncert podané ruky

V kostele sv. Gotharda se v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů sejdou výjimeční umělci: opěrní pěvci Jana a Václav Siberovi předst...

28. 1. 2020

Zádušní mše

Většinu z nich jsme neměli možnost poznat osobně, přesto mají velkou zásluhu na tom, že naše farnost existuje: zemřelí kněží, působíc...


Sledujte nás na
našem facebooku


16. 6. 2019

Setkání vedoucích

Žádná farní aktivita by nemohla existovat, kdyby ji někdo neměl na starosti a dostatečně včas ji nepřipravil nebo pak náležitě nezpropagoval či pečlivě nevedl. To se netýká pouze pravidelných aktivit, jakými jsou zkoušky pěveckého sboru, úklid kostela, setkávání mládeže, výuka náboženství či přípravy ke svátostem, ale i jednorázových akcí, ať už poutí, výletů nebo charity, jakož i výzdoby kostela nebo udržování aktuálních informací na vývěsce či webu. Jména jednotlivých vedoucích farníků najdete na www.farnostbubenec.cz, kvůli lepší vzájemné komunikaci se sejdou na zahradě nově zrekonstruované fary odpoledne v 17 hodin.

Copyright © 2018 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.