24. 6. 2019

Narození sv. Jana Křtitele

Dnes mimořádně mše od 17.30 hodin.

Copyright © 2018 - 2020 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.