29. 2. 2020

Postní duchovní obnova

„Nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jímž si předsevzal,
že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu.“ Tento text z první kapitoly Listu Efezským bude leitmotivem celé duchovní obnovy, kterou nás letos povede bývalý arcibiskupský sekretář a současný spirituál kněžské koleje Nepomucenum v Římě, otec Tomáš Roule. Začínáme v 8:40 (proto přijďte včas), končíme ve 13 hodin. Součástí duchovní obnovy budou tři přednášky, ticho na meditaci a mše svatá. Zájemci ať se co nejdříve přihlašují na email farnost.bubenec@gmail.com – podle počtu přihlášených se obnova bude konat buď na faře anebo v kostele (dozvíte se na místě).

Copyright © 2018 - 2021 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.