Aktuality


19. 8. 2022

I v době prázdnin otevřený kostel v pátek

V pátek již od 15:00 hod bude otevřen kostl pro soukromou modlitbu, adoraci, zastavení po uplynulém týdnu. Od 17:30 mše svatá.



Sledujte nás na
našem facebooku


29. 2. 2020

Postní duchovní obnova

„Nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jímž si předsevzal,
že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu.“ Tento text z první kapitoly Listu Efezským bude leitmotivem celé duchovní obnovy, kterou nás letos povede bývalý arcibiskupský sekretář a současný spirituál kněžské koleje Nepomucenum v Římě, otec Tomáš Roule. Začínáme v 8:40 (proto přijďte včas), končíme ve 13 hodin. Součástí duchovní obnovy budou tři přednášky, ticho na meditaci a mše svatá. Zájemci ať se co nejdříve přihlašují na email farnost.bubenec@gmail.com – podle počtu přihlášených se obnova bude konat buď na faře anebo v kostele (dozvíte se na místě).

Copyright © 2018 - 2022 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.