12. 2. 2020

Biblický večer

KNIHA EXODUS
Toto jsou jména Izraelových synů, kteří s Jakubem přišli do Egypta: každý přišel se svou rodinou: Ruben, Simeon, Levi a Juda, Isachar, Zabulon a Benjamin, Dan a Neftali, Gad a Ašer. Všech, kdo pocházeli od Jakuba, bylo sedmdesát lidí: Josef byl už v Egyptě.

Exodus 1,1

Druhou biblickou knihu známe pod různými názvy, nejčastěji jako knihu Exodus anebo jako Druhou knihu Mojžíšovu. Marně bychom ji však chtěli stejným názvem překládat do hebrejštiny. Židé druhou knihu Pentateuchu nazývají tradičně podle prvních slov, tedy „šemót“, jména. Než se naplno ponoříme do čtení a studia této knihy, řekneme si základní informace o době vzniku, o jejích autorech, struktuře nebo hlavní myšlence. Máme před sebou 40 kapitol druhé biblické knihy, tradičně připisované Mojžíšovi, jenž Izrael na Boží popud a pod Božím vedením vyvedl z Egypta.

Copyright © 2018 - 2022 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.