15. 2. 2020

Modlitba za Albánii

V Albánii se užívá opačná gestikulace pro vyjádření souhlasu či nesouhlasu než v ostatních evropských státech.
Modleme se za smíšená manželství, aby kulturní či náboženské rozdíly nebyly důvodem k hádkám či vážným sporům, jakož i následným rozvodům a rozpadům rodin.

Copyright © 2018 - 2022 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.