11. 3. 2020

Modlitba za Alžírsko

V pohoří Ahaggar žil jako poustevník bývalý francouzský důstojník blahoslavený Charles de Foucauld, který byl 1. prosince 1916 nájezdnými lupiči zabit před svou poustevnou.
Modleme se za misionáře a poustevníky, kteří se rozhodnou žít v cizí zemi, aby víru nešířili pouze slovem a stavěním chrámů, ale především láskou k místnímu obyvatelstvu.

Copyright © 2018 - 2021 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.